Un sector emergent que compta amb experimentats professionals. 

 

OBJECTE

L'Acadèmia té per objecte representar, fomentar, promocionar, internacionalitzar i defensar la cinematografia Andorrana formada per tots els sectors creatius i productius de la professió en matèria artística i científica, essent-ne la veu unitària també davant de tercers (entitats, organismes i institucions públiques o privades) de forma anàloga a altres acadèmies cinematogràfiques.

MEMBRES

L'Acadèmia es compon de Membres Numeraris i Membres Associats.

Per ser Membre Numerari es requereix ser Andorrà o resident al Principat amb un mínim de dos anys naturals d'antiguitat, i exercir la professió cinematogràfica o, no sent resident, estar estretament lligat a l'activitat cinematogràfica al Principat d'Andorra; pertànyer, amb la màxima categoria professional, a una o diverses de les especialitats representades en la Junta directiva, o desenvolupar una activitat professional cinematogràfica que li faci creditor a això segons el parer de la Junta encara que no estigui descrita entre aquestes especialitats.

La figura del Membre Associat s'admet sota sol·licituds de persones estretament relacionades amb la indústria cinematogràfica Andorrana, encara que no estiguin directament involucrades en la producció de pel·lícules. La seva admissió queda al criteri de la Junta directiva.

L'Acadèmia de Cinema té caràcter no lucratiu. El seu funcionament i activitats estan sufragades per l'aportació de les quotes dels seus propis associats, completades per patrocinadors, col·laboradors i ajudes institucionals.

JUNTA DIRECTIVA 

La Junta Directiva que regeix les destinacions de l'Acadèmia està composta per un president, un vicepresident, un secretari, un tresorer i un vocal representatiu per cada comissió d'especialitat existent.

Són catorze especialitats en total: producció, guió, direcció, interpretació, fotografia, direcció artística, disseny de vestuari, maquillatge i perruqueria, música, muntatge, efectes especials, animació, so i direcció de producció.

L'activació efectiva de cada especialitzat requerirà almenys la inscripció en l'Acadèmia d'un membre que la representi.